V souladu s přírodou.

C.T.G. CZ, s.r.o.

Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9 - Letňany
Česká republika

tel.: 283 931 838
        283 932 659
        283 932 660-2

e-mail: info@ctg-praha.cz

PRŮMYSL

Chemický průmysl

Název Výrobce Popis  
Acetanil Yellow Vibrantz žlutý organický pigment pro tiskové barvy, nátěrové hmoty a plasty
Pigment Yellow 3, 65, 73, 74 a 111
Aktivní substance pro výrobu humánních a veterinárních léčiv Caldic
Aktivní uhlí JACOBI
 • Aquasorb - aktivní uhlí pro úpravu vody
  Parou aktivované uhlí, určené pro aplikace v kapalné fázi - tj. odchlorování, odbarvování, odstranění ozonu z pitné vody, pachů, příchutí, rozpuštěných znečišťujících látek, pesticidů a organických látek.
  Použití: úprava pitné vody, ochrana ionexových membrán, odstraňení zbytků farmaceutických produktů v městských ČOV.

 • Colorsorb - aktivní uhlí pro čištění a odbarvování.
  Parou nebo kyselinou fosforečnou aktivované uhlí, určené k odbarvování nebo čištění roztoků. Typické použití je v potravinářském ( výroba cukru, ovocných šťáv, vína,...) nebo farmaceutickém průmyslu.

 • Ecosorb - aktivní uhlí, určené pro aplikace v plynné fázi.
  Parou aktivované uhlí, používané při čištění vzduchu, odstraňování zápachu, vložky do filtrů klimatizace, VOC - regenerace rozpouštědel, cigaretové filtry, odstraňování dioxinů a těžkých kovů ve spalovnách...).

 • Goldsorb - parou aktivované aktivní uhlí, používané při těžbě zlata.

 • Addsorb - impregnované aktivní uhlí pro speciální aplikace v plynné fázi.
  Použití při výrobě respirátorů, v jaderné energetice, odstraňování rtuti, formaldehydu, výroba bioplynu...).
 • Anorganické a čisté chemikálie Caldic
  Anorganické pigmenty Vibrantz Antikorozivní pigmenty - NUBIROX
  Oxidy železa - NUBIFER - žlutý, oranžový, červený nebo černý pigment
  Oxid chromitý - NUBICROM - zelený pigment
  ULTRAMARÍNY - modrý / fialový pigment
  NUBITHERM - pigment s vysokou tepelnou stabilitou ( do 300°C)

  Barviva pro antifreeze a odmrazovací činidla MILLIKEN Prášková i tekutá barviva KEYAZINE, KEYACID, KEYAMINE a RHODAMINE jsou dobře rozpustná v systému voda/glykol a tudíž vhodná pro výrobu různých chladících kapalin. Tyto barviva se často používají k barevnému odlišení jednotlivých chladících kapalin. Barviva, používaná do anti-freeze receptur musí být nejenom dobře rozpustná v daném systému, musí systém obarvit a být stabilní i za zvýšené teploty.
  Vzorník - strana 10
  Barviva pro lepidla MILLIKEN Barviva KEYPLAST, KEYSTONE, KEYAMINE a KEYACID jsou určeny k obarvení všech druhů lepidel ( vodouředitelné i rozpouštědlové systémy).
  Optické zjasňovače KEYFLUOR jsou čiré, ale způsobují výraznou fluorescenci při vystavení lepidla černému světlu.
  Vzorník - str. 13.
  Barviva pro nedestruktivní testování MILLIKEN Barvivy KEYSTONE, KEYPLAST nebo KEYFLUOR lze snadno obarvit penentrant, používaný při nedestruktivním testování různých materiálů. V závislosti na chemickém složení, nebo na použité metodě, lze průnik penentrantu snadno pozorovat lidským okem, nebo pomocí černého světla.
  Vzorník - str.11 a 17.
  Bonithol Red Vibrantz červený organický pigment pro výrobu tiskových barev, nátěrových hmot a plastů
  Pigment Red 48:1, 48:2, 48:3, 48:3
  Chlorid lithný Livent lubrikační činidlo při výrobě skelných vláken
  Cilrelease KÖMMERLING / HB FULLER odformovací přípravek
  Diacetanil Yellow Vibrantz žlutý organický pigment pro tiskové barvy, nátěrové hmoty a plasty
  Pigment Yellow 13, 14, 17 a 83
  Eversorb -

  UV absorbery a stabilizátory

  EVERLIGHT UV stabilizátor EVERSORB je přísada, která zvyšuje odolnost organických materiálů vůči degradaci, způsobené UV zářením, které je běžnou součástí denního i umělého světla.
  UV stabilizátor EVERSORB se používá se při výrobě plastů, barev, kaučuků a podobných produktů, z důvodu zvýšení jejich světlostálosti a prodloužení životnosti.
  Při použití v kosmetických přípravcích EVERSORB současně chrání pokožku proti spálení.
  Také adhesiva lze chránit před žloutnutím přidáním UV stabilizátoru EVERSORB.

  Pro zákazníky, EVERSORB tvoří přidanou hodnotu k jejim produktům.
  Everlight Chemical Industrial Corporation je chemický výrobce, který při své výrobě používá nové high-tech technologie.Své přední místo mezi výrobci speciálních chemikálií si upevnil během posledních 30 let, především díky intenzivnímu výzkumu a vývoji a díky spolehlivému výrobnímu procesu.
  Od uvedení prvního benzofenonu na trh v roce 1989, neustále obohacujeme řadu EVERSORB o nové produkty ( na bázi benzotriazolu, HALS nebo cinamátových typů UV stabilizátorů. Naším cílem je spokojenost našich zákazníků.

  Přehled produktů:

 • UV absorbéry
  - na bazi benzofenonů ( EVERSORB 10,11,12,13,51)
  - na bazi benzotriazolů ( EVERSORB 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,83,234)
 • UV stabilizátory na bazi HALS (aminy) - EVERSORB 90,91,93,765
 • blendy benzotriazol+HALS ( EVERSORB 761,762,763,764,766,767,768,769)
 • UV Masterbatche ( EVERSORB MPE 300,320,330,MPS-140,MPT-100)
 • Přípravky na zlepšení světelné stálosti - EVERTEX AF-20P, EVERTEX AF-30P při barvení polyesteru
 • Speciální řada pro vodou ředitelné systémy ( EVERSORB AQ1, AQ2, AQ3, AQ4, AQ5, AQ6, AQ7, AQ8, AQ9,AQ10)
 • Speciální řada pro epoxidové systémy ( EVERSORB EP4, EP5S, EP5C, EP6)
 • Speciální UV stabilizátory pro zlepšení životnosti fluorescentních barev ( EVERSORB FC1, FP1)
 • Speciální UV stabilizátory pro polyaspartáty (EVERSORB AS1, AS2)
 • Speciální UV stabilizátory pro výrobu těsnění na bázi hybridních polymerů (EVERSORB HP1, HP2, HP3, HP4, HP5)
 • Hlinky BYK Reologická aditiva pro nátěrové hmoty (Claytone, Perchem, Easigel,Garamite)
  Hydroxid lithný Livent
 • Hydroxid lithný monohydrát technický
 • Hydroxid lithný monohydrát Fines
 • Hydroxid lithný monohydrát Purified
 • Hydroxid lithný monohydrát RDGI, RDGII

  Aditiva do elektrolytů pro alkalické články baterií, do některých kyselých i jiných barviv a jako katalyzátor u esterifikací. Při výrobě lithiových mýdel na zahušťování mazadel.

 • Kapalná organická barviva MILLIKEN KEYSTONE LIQUID OIL DYES jsou koncentrovaná organická barviva.
  Jako rozpouštědlo je použit:
  a) xylen
  b) vysokovroucí hydrogenované aromatické sloučeniny
  Tyto barviva jsou dokonale mísitelné se všemi druhy benzínových paliv, lubrikačních a hydraulických olejů, maziv a dalších uhlovodíků. Používají se k označování paliv, laků, výbušnin, lepidel, indikátorů průniku a dalších organických rozpouštědel.
  Přehled produktů viz strana 12.
  Keyacid MILLIKEN
 • kapalná i prášková barviva pro výrobu detergentů, autokosmetiky, anti-freeze a odmrazovacích kapalin
 • pH stabilní barvivo pro vodou ředitelné systémy
 • barviva pro výrobu lepidel
 • kapalná i prášková barviva pro výrobu inkoustů a psacích potřeb
 • Keyamine MILLIKEN
 • kapalná a prášková barviva pro výrobu detergentů, autokosmetiky, antifreeze a odmrazovacích kapalin
 • pH stabilní barviva pro vodou ředitelné systémy
 • barviva pro výrobu lepidel
 • kapalná prášková barviva pro výrobů inkoustů a psacích potřeb
 • Keyazine MILLIKEN
 • práškové barvivo pro výrobu detergentů
 • pH stabilní barvivo pro vodou ředitelné systémy
 • práškové barvivo pro výrobu inkoustů a psacích potřeb
 • Keyfluor MILLIKEN barviva - optická zjasňovadla Nachází uplatnění při výrobě pracích detergentů, aviváží a lepidel. Používá se i jako vhodné barvivo pro nedestruktivní testování.
  Keyplast MILLIKEN Barvivo pro výrobu lepidel a pro nedestruktivní testování.
  Keystone MILLIKEN barviva pro výrobu antifreeze a omrazovacích kapalin, pro výrobu lepidel a pro nedestruktivní testování
  Keystone Liquid Oil Dyes MILLIKEN Koncentrovaná kapalná organická barviva, plně mísitelná se všemi druhy paliv, lubrikačních olejů, hydraulických olejů, maziv a dalších uhlovodíků.
  Používají se k označování paliv, laků, výbušnin, lepidel, indikátorů průniku a dalších organických rozpouštědel.
  krystalické zeolity MULTISORB TECHNOLOGIES - SILGEL vysoušedla
  Lake Vibrantz organický pigment pro výrobu tiskových barev, nátěrových hmot a plastů
  - oranžový ( Pigment Orange 46)
  - červený ( Pigment Red 184 a 266)
  Lysopac Vibrantz organický pigment pro tiskové barvy, nátěrové hmoty a plasty
  - žlutý ( Pigment Yellow 83, 110, 138, 139, 150, 151, 154, 155, 170, 181 a 194)
  - oranžový ( Pigment Orange 36 a 85)
  - červený ( pigment Red 122, 177 a 254)
  - fialový ( Pigment Violet 19 a 23)
  Lysopure Vibrantz organický pigment pro výrobu tiskových barev, nátěrových hmot a plastů
  - žlutý ( Pigment Yellow 13 a 155)
  - oranžový ( Pigment Orange 34)
  - červený ( Pigment Red 170)
  Naphthol Vibrantz červený pigment pro výrobu tiskových barev, nátěrových hmot a plastů
  Pigment Red 2, 146, 184 a 266
  Organická barviva EVERLIGHT
  Polyvinylacetát (PVAC) SYNTHOMER Polyvinylacetáty. Synthomer M pro výrobu hot- meltových lepidel, parketových adhesiv,tiskových barev, povrchovou úpravu papíru, textilu a kůže
  Polyvinylalkoholy SYNTHOMER Stabilizátory při suspenzní polymeraci PVC ( Alcotex 552 P, Alcotex 55002H, Alcotex 72,5)
  Reologická aditiva BYK GARAMIT - 1958
  Speciální reolog. aditivum pro epoxydové, popř. vinyl esterové
  Systémy a pro nenasycené polyesterové pryskyřice

  LAPONITE - RD, XLG, D, DF, RDS, XLS, DS, S, JS
  Reologická aditiva pro nátěrové hmoty, pro výrobu tiskových barev, automobilové laky, kosmetiku, synthetické latexy a gumárenský průmysl
  Syntetická hlinka, která poskytuje vysoce účinný způsob zahušťování, suspenzní činidlo především do vodou ředitelných systémů. Filmotvorné vlastnosti laponitů umožňují jejich použití jako účinné, cenově nenáročné antistatické a vodivé přípravky.

  CLAYTONE - APA, 40, AF, HT, SO, TG, HY, EM, 400, II
  Reologická aditiva pro nátěrové hmoty,tiskové barvy, lepidla, kosmetiku, čistící prostředky
  Organicky modifikované bentonity používané jako zahušťovadla a suspenzní činidla používané v organických rozpouštědlových systémech, především nátěrové hmoty, tiskové barvy, tuky, oleje, kosmetika a čistící prostředky.

  Rhodamine MILLIKEN barvivo pro výrobu anti-freeze a odmrazovacích kapalin
  separační přípravky pro polyuretanové pěny Concentrol Separátory se používají při výrobě polyuretanových pěn.
  Vhodné aplikace:
  - měkké pěny zesíťované za tepla
  - měkké pěny zesíťované zastudena
  - integrální měkké / tvrdé / polotvrdé pěny
  - tvrdé / polotvrdé a RIM pěny
  - elastomery
  Spojovací pásky pro separační papíry PR International
  Spojovací přípravky nabázi kaučuků pro gumu/kov KÖMMERLING / HB FULLER PU spojovací přípravky CILBOND
  - rozpouštědlové
  (CILBOND10,10E,11,12,12E,22,24,30/31,35,41,45SF,49,49SF,50-I,80,80E,87H,...89,)
  - vodou ředitelné (CILBOND 60W,62W,64W,65W ...65 W)

  Separátory CILRELEASE (1711 E, 1812E ...915)

  PU elastomer TYRFIL (GSX, LX, XL) – aplikace do pneumatik proti proražení

  Termochromické pigmenty APEX APEX Barevné pigmenty, které reagují s teplotou a odbarvují se.
  - Tato barevná změna je vratná - při pokojové teplotě se mění zpět na původní odstín.
  - Různé barvy / různé teploty přechodu.
  UV stabilizátory na bazi HALS (aminy) EVERLIGHT Eversorb 90,91,93,765
  Blendy benzotriazol+HALS (Eversorb 761, 762, 763, 764, 766, 767, 768, 769)
  UV Masterbatche (Eversorb MPE 300, 320, 330, MPS-140, MPT-100)
  Přípravky na zlepšení světelné stálosti - Evertex AF-20P, Evertex AF-30P při barvení polyesteru
  Vysoušedla MULTISORB TECHNOLOGIES - SILGEL
 • Silikagely – v různých baleních)
 • Hlinky – též pro použití v potravinářství a farma průmyslu)
 • Krystalické zeolity - hlavně pro farma a chemický průmysl a pro elektroniku)
 • Molekulová síta


 • Zpět na výběr průmyslu

  NOVINKY

  Bisnode certifikát pro rok 2019

  Již po čtvrté společnost společnost obdržela certifikát Bisnode od společnosti Dun and Bradstreet.

  Bisnode certifikát 2018

  společnost dosáhla nejvyššího mezinárodního ratingového ocenění D&B k datu 25.5.2018 číslo 36-690-5334 a splnila podmínky udělení certifikačního hodnocení Top Rating.