V souladu s přírodou.

C.T.G. CZ, s.r.o.

Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9 - Letňany
Česká republika

tel.: 283 931 838
        283 932 659
        283 932 660-2

e-mail: info@ctg-praha.cz

PROFIL FIRMY

Společnost C.T.G. CZ., s.r.o. byla založena počátkem roku 1999 jako specializovaná obchodní firma v oblasti zastoupení a distribuce chemických výrobků a surovin.
Hlavním cílem společnosti je poskytovat technický a komerční servis tuzemským i zahraničním firmám v oblasti dovozu a distribuce převážně chemických specialit a zajišťovat úzký kontakt mezi výrobci a konečnými uživateli.

Hlavní výrobci a partneři jsou významné chemické společnosti, které jsou zárukou nejen kvality dodávaných výrobků, ale i technické podpory při realizaci dovozu těchto produktů do ČR a SR.

Naše společnost se zaměřuje na technologie a produkty, které nabízejí ekonomické i technické přínosy při zajištění nejmodernější technické úrovně finálního výrobku.

C.T.G. CZ., s.r.o. se zaměřuje na chemické speciality a obsluhuje širokou oblast průmyslu - chemického, plastikářského a gumárenského průmyslu, obuvnického a kožedělného, průmyslu barev a nátěrových hmot, stavebního, kosmetiky, potravinářského průmyslu i farmacie.

Profesionální úroveň služeb zajišťuje svými kvalifikovanými spolupracovníky a sleduje nejen kvalitu svých výrobků a služeb, ale i jejich bezpečnost v souladu s platnou legislativou.
Společnost se řídí zásadou "Odpovědného podnikání v chemii". Naše společnost věnuje plnou pozornost uplatňování legislativy REACH dle nařízení ES 1907/2006. Chemické látky podléhající REACH byly předregistrovány a pokračuje další proces registrace. Bezpečnostní listy ke všem dodávaným produktům zašleme na požádání.

NOVINKY

Bisnode certifikát pro rok 2019

Již po čtvrté společnost společnost obdržela certifikát Bisnode od společnosti Dun and Bradstreet.

Bisnode certifikát 2018

společnost dosáhla nejvyššího mezinárodního ratingového ocenění D&B k datu 25.5.2018 číslo 36-690-5334 a splnila podmínky udělení certifikačního hodnocení Top Rating.