V souladu s přírodou.

C.T.G. CZ, s.r.o.

Kostomlatská 685/1
190 00 Praha 9 - Letňany
Česká republika

tel.: 283 931 838
        283 932 659
        283 932 660-2

e-mail: info@ctg-praha.cz

PROFIL FIRMY

Společnost C.T.G. CZ., s.r.o. byla založena počátkem roku 1999 jako specializovaná obchodní firma v oblasti zastoupení a distribuce chemických výrobků a surovin.
Hlavním cílem společnosti je poskytovat technický a komerční servis tuzemským i zahraničním firmám v oblasti dovozu a distribuce převážně chemických specialit a zajišťovat úzký kontakt mezi výrobci a konečnými uživateli.

Hlavní výrobci a partneři jsou významné chemické společnosti, které jsou zárukou nejen kvality dodávaných výrobků, ale i technické podpory při realizaci dovozu těchto produktů do ČR a SR.

Naše společnost se zaměřuje na technologie a produkty, které nabízejí ekonomické i technické přínosy při zajištění nejmodernější technické úrovně finálního výrobku.

C.T.G. CZ., s.r.o. se zaměřuje na chemické speciality a obsluhuje širokou oblast průmyslu - chemického, plastikářského a gumárenského průmyslu, obuvnického a kožedělného, průmyslu barev a nátěrových hmot, stavebního, kosmetiky, potravinářského průmyslu i farmacie.

Profesionální úroveň služeb zajišťuje svými kvalifikovanými spolupracovníky a sleduje nejen kvalitu svých výrobků a služeb, ale i jejich bezpečnost v souladu s platnou legislativou.
Společnost se řídí zásadou "Odpovědného podnikání v chemii". Naše společnost věnuje plnou pozornost uplatňování legislativy REACH dle nařízení ES 1907/2006. Chemické látky podléhající REACH byly předregistrovány a pokračuje další proces registrace. Bezpečnostní listy ke všem dodávaným produktům zašleme na požádání.

NOVINKY

Bisnode certifikát 2018

společnost dosáhla nejvyššího mezinárodního ratingového ocenění D&B k datu 25.5.2018 číslo 36-690-5334 a splnila podmínky udělení certifikačního hodnocení Top Rating.

TOP RATING od Dun & Bradstreet

C.T.G. CZ, s.r.o. obdržela ocenění TOP RATING od Dun & Bradstreet č.36-690-5334.